Prowadzenie robót budowlanych

drewniany szkielet domuOferujemy prowadzenie robót budowlanych oraz ich kontrolę przez zapewnionego przez nas doświadczonego kierownika budowy.

Polskie prawo jasno określa, kiedy należy zatrudnić kierownika budowy. Jego obecność jest wymagana we wszystkich obszarach i pracach budowlanych wymagających pozwolenia na budowę.. Taki nadzór jest również niezbędny w przypadku inwestycji realizowanych na podstawie wniosku budowlanego, obejmujących m.in. wydzielone budynki mieszkalne. W niektórych sytuacjach, gdy stopień realizacji nie jest utrudniony, organ wydający pozwolenie na budowę może odstąpić od powołania kierownika budowy.

Główne zadania kierownika budowy

Główne zadania kierownika budowy opisane są przede wszystkim w Prawie budowlanym. Zgodnie z przepisami jest on odpowiedzialny za wiele czynności wymaganych przed rozpoczęciem budowy. Zakres ten obejmuje m.in. opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Ponadto do jego zadań należy, geodezyjne wytyczenie terenu zarządzanie zgodnie z projektem i planem budowy.

Dodatkowo obowiązkiem kierownika jest prowadzenie dziennika budowy, który stanowi jedną z części dokumentacji. Po zakończeniu prac kierownik budowy spisuje całą kompletną dokumentację. Ponadto w przypadku wystąpienia na budowie niebezpieczeństwa ma on prawo przerwać prace i poinformować inwestora. Kierownik budowy stosuje się również do zaleceń zapisanych w dzienniku budowy inspektora nadzoru budowlanego lub projektanta.


Biuro projektowe z wieloletnim doświadczeniem