Inwentaryzacje, projekty rozbiórek

dyskusja na temat planów budowyOferujemy Państwu inwentaryzacje, a także projekty rozbiórek. Dokumenty te są wymagane podczas składania wniosku o pozwolenie na rozbiórkę budynku.

Inwentaryzacja budowlana polega na sporządzeniu dokumentacji technicznej obiektu w oparciu o stan faktyczny. Tylko wykwalifikowana osoba może to zrobić. Jeśli chodzi o dokumenty stanowiące podstawę do realizacji projektu przebudowy, wymagane są odpowiednie pozwolenia na budowę.

Celem inwentaryzacji budowlanej jest jak najdokładniejsze opisanie obiektu budowlanego, którego dotyczy. Ten rodzaj dokumentu zawiera zatem na przykład wszystkie szczegóły związane z wymiarami budynku, liczbą pięter, rozmieszczeniem pomieszczeń, przeznaczeniem i lokalizacją ciągów komunikacyjnych. Powinna zawierać informacje o materiałach, z których zbudowany jest obiekt oraz jego strukturze. Lista może również zawierać szczegółowe plany wszystkich instalacji sanitarnych, których projekty również możemy dla Państwa przygotować.

Organy administracji architektoniczno-budowlanej (np. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego) mogą nałożyć obowiązek uzyskania zezwolenia na rozbiórkę obiektów wymagających zgłoszenia, jeżeli rozbiórka może wpłynąć na pogorszenie warunków wodno-sanitarnych i środowiskowych lub wymaga zachowania warunków, od których spełnienia może być uzależnione prowadzenie robót związanych z tym przedsięwzięciem.

Rozbiórka budynków objętych ochroną konserwatorską wymaga pozwolenia na budowę.


Biuro projektowe z wieloletnim doświadczeniem