Adaptacje projektów typowych

zewnętrzna ściana domuAdaptacja projektów typowych pozwala zrealizować konkretny projekt na określonym terenie. Projektant kontroluje topografię, położenie względem kierunków świata, itp. Do jego obowiązków należy również dostosowanie projektu do lokalnych przepisów. Na tej podstawie dokonuje poprawek projektu, które pozwalają na budowę domu. Oczywiście przy dokonywaniu korekt należy również wziąć pod uwagę przepisy Prawa budowlanego. Jeśli jednak żaden gotowy projekt domu nie spełnia oczekiwań, możemy zaoferować Państwu wykonanie indywidualnego projektu budynku.

Wszystkie gotowe projekty wymagają adaptacji, ponieważ dzięki niej inwestor może otrzymać pozwolenie na budowę.

Jak wygląda adaptacja projektu i kto jej dokonuje?

Zmian w projekcie budowlanym może dokonywać tylko osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia projektanta oraz zaświadczenie o członkostwie w Izbie Architekta lub Inżynierów Budownictwa. W uzasadnionych przypadkach, do korekty należy również dołączyć załącznik z rysunkami zastępczymi. Ponadto adaptacja może wymagać wielokrotnych konsultacji osobistych.

Architekt zajmuje się wymaganiami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (lub decyzji o warunkach zabudowy) – określa, jakich zmian należy dokonać w projekcie, aby kształt budynku był dostosowany do wymogów tego rozporządzenia.

Adaptacja nie jest wymagana w sytuacji, gdy zamierzają Państwo złożyć gotowy projekt wraz z wnioskiem o zabudowę terenu, który nie wymaga projektu budowlanego, np. pod budowę wiaty garażowej lub budynku gospodarczego.

Zmiany w gotowym projekcie na etapie adaptacji

Mimo ogromnej ilości projektów gotowych, zróżnicowanych pod kątem wielkości, stylu, konstrukcji, rozmieszczenia czy zastosowanej technologii, niewielu inwestorom udaje się znaleźć projekt dostosowany w 100% to wizji wymarzonego domu. Jeżeli chcą Państwo w niewielkim stopniu zmodyfikować typowy projekt domu, zapraszamy do konsultacji z naszymi ekspertami. W części nieobowiązkowej wykonywanych przez nas adaptacji projektów typowych w Choszcznie nanosimy zmiany dotyczące materiałów konstrukcyjnych, rodzaju stropów, rozmieszczenia ścian działowych czy modyfikacji instalacji wewnętrznych, zgodnie z życzeniem Klienta.

Warto pamiętać, ze zmian w projekcie gotowym mogą dokonywać wyłącznie uprawnieni do tego architekci, którzy tym samym stają się za niego odpowiedzialni.

Ograniczenia w modyfikacji projektu typowego

Każdy z projektów gotowych został stworzony przez konkretnego architekta, dlatego też mimo sprzedaży masowej pozostaje chroniony prawem autorskim. Dokonanie zmian w projekcie bez pisemnej zgody autora możliwe jest wyłącznie w przypadku modyfikacji wyszczególnionych w dokumentacji projektowej. W przypadku istotnych zmian w projekcie inwestor zobowiązany jest nie tylko do uzyskania pisemnej zgody autora, ale i uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę oraz ponownego jej zgłoszenia.

Sprawą niepodlegającą dowolnej modyfikacji jest zaadaptowanie projektu gotowego zgodnie z mapą geodezyjną, warunkami geologicznymi działki, miejscowym planem zagospodarowania czy warunkami zabudowy, które do konkretnej działki zostały wydane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.


Biuro projektowe z wieloletnim doświadczeniem